Opwarming leidt tot extra kosten

De stijgende temperatuur op aarde leidt tot extra kosten voor burgers en bedrijven; het gaat om uitgaven voor maatregelen die nodig zijn om de schadelijke effecten van de stijging tegen te gaan. Wereldwijd kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de economie, werkgelegenheid en de inkomens van mensen. De Britse econoom Sir Nicholas Stern heeft berekend dat niets doen – dus geen CO2-reductiemaatregelen treffen – de wereld in totaal 5.500 miljard euro zal gaan kosten. Dat bedrag is nodig om de schade te herstellen die wereldwijd wordt aangericht door een verdere opwarming van de aarde. Stern stelt dat elke ton CO2 die wordt uitgestoten voor minstens 67 euro schade veroorzaakt. In andere studies worden zowel lagere als hogere bedragen genoemd.

Volgens het klimaatrapport van Kofi Annan, president van het Global Humanitarian Forum, leidt de opwarming van de aarde wereldwijd jaarlijks tot 300.000 doden. Dit sterftecijfer zal de komende twintig jaar oplopen tot een half miljoen. Op dit moment leidt de opwarming wereldwijd al tot een klimaatschade van 125 miljard dollar per jaar. In 2030 zullen deze kosten jaarlijks oplopen tot meer dan 300 miljard dollar. Volgens de Annan-studie werden in 2009 ongeveer 325 miljoen mensen geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het onder meer om natuurrampen, zoals overstromingen en orkanen, het mislukken van oogsten en het verdwijnen van vruchtbare gronden. Vooral ontwikkelingslanden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering; ze beschikken in het algemeen over onvoldoende financiële middelen en technologie om de schade te voorkomen of op te vangen.

In box 4 staat een samenvatting van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in de komende 50 tot 100 jaar. De risico’s worden groter naarmate de gemiddelde temperatuur op aarde toeneemt.

12