1.3 Twee graden Celsius

Opwarming beneden 2 °C

Volgens het IPCC kunnen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk worden beperkt als de gemiddelde stijging van de temperatuur op de aarde eind deze eeuw niet boven de 2 °C komt. Deze doelstelling kan alleen worden gerealiseerd als in deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zodanig wordt verminderd dat de concentratie van broeikasgas in onze dampkring beperkt blijft tot een gemiddelde van 450 ppm. Daarvoor is het noodzakelijk dat in 2050 wereldwijd de emissies 50% tot 85% lager uitkomen ten opzichte van het niveau van de uitstoot in 1990 (peiljaar). In dat jaar lag de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen rond de 30 miljard ton CO2. In 2020 zou als tussendoel 25% tot 40% minder uitstoot gerealiseerd moeten zijn. Realiseert de wereld deze reductie niet en wordt de daling van de uitstoot uitgesteld, dan zal in latere jaren de lat nog hoger liggen. Het is dan nodig nog grotere emissiereducties te realiseren. Tien jaar uitstel van de ombuiging heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat in de periode daarna het tempo van het beperken van de uitstoot moet verdubbelen. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Ook moet bedacht worden dat een te late ombuiging ertoe leidt dat we er niet meer in zullen slagen om op tijd een lagere concentratie van broeikasgas in de dampkring te realiseren. Daardoor wordt een temperatuurstijging van meer dan 2 °C zeer waarschijnlijk. Volgens klimaatwetenschappers zal de aarde al bij een stijging van 1,5 °C schade oplopen. Voor het realiseren van de limiet van 1,5 °C is het nodig dat de uitstoot in 2050 al nul is.

 

Terug naar 2 ton per jaar per wereldburger

Volgens klimaatdeskundigen heeft onze aarde een draagkracht van gemiddeld 2 ton CO2 per jaar per wereldbewoner. In de periode 2011-2015 lag de gemiddelde CO2-uitstoot per jaar boven de draagkracht van onze aardbol. De uitstoot van CO2 per wereldburger ligt gemiddeld rond de 5 ton en moet dus omlaag naar 2 ton. De Verenigde Staten is koploper met ruim 17 ton per persoon.[i] De uitstoot van CO2 wordt meestal weer gegeven in ton (= 1000 kilogram), megaton (Mt = miljoen ton) of Gigaton (Gt = miljard ton).

[i] http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC.

Box 3 Relatie tussen de concentratie broeikasgas in de dampkring en stijging van de gemiddelde temperatuur in de wereld

CO2e (ppm)

Temperatuurstijging (°C)

445-490

2.0-2.4

490-535

2.4-2.8

535-590

2.8-3.2

590-710

3.2-4.0

710-855

4.0-4.9

855-1130

4.9-6.1

Bron: Gegevens afkomstig uit IPCC-rapportages

10