Dat dit een gigantische opgave is, blijkt uit internationale voorspellingen over het wereldwijde verbruik van energie. De hoogte van het energieverbruik en het gebruik van energiebronnen als olie, gas en kolen hangen nauw samen met economische groei. Als het in de wereld economisch beter gaat, neemt de vraag naar energie toe en wanneer het wat slechter gaat neemt deze af, zoals we zagen tijdens de internationale economische crisis in 2008-2009. De wereldwijde economische productie van goederen en diensten, gemeten als Bruto Binnenlands Product (BBP) is de afgelopen dertig jaar met gemiddeld ongeveer 3% per jaar gestegen. Verwacht wordt dat, ondanks de gevolgen van de economische crisis, het wereld-BBP ook de komende kwarteeuw zal blijven toenemen, vooral door de sterke groei van opkomende economieën als China en India. Door deze groei, die naar verwachting tussen 3-4% zal liggen, zal zelfs bij een verbetering van de energie-efficiency en energiebesparingen de wereldwijde vraag naar energie fors stijgen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde consumptie van energie door bedrijven en de groei van de wereldbevolking in de periode 2015 tot 2040 jaarlijks toenemen met circa 2%.

 

Uitstoot neemt nog toe

Volgens recente gegevens lag de wereldwijde uitstoot van CO2 in 2014 rond de 36 miljard ton (Gt). Bij een ongewijzigd beleid, dat wil zeggen zonder extra maatregelen om de uitstoot te beperken, wordt verwacht dat deze uitstoot in 2050 zal zijn opgelopen tot 50 Gt per jaar. Deze oploop plus de daadwerkelijke noodzaak van het verder terugdringen van de uitstoot, maakt duidelijk dat alleen met een wereldwijde radicale en revolutionaire aanpak de opwarming van de aarde onder de 2 °C gehouden kan worden.

15