Enorme impact, ook op bedrijfsleven

Hierna worden de afspraken van Parijs op een rijtje gezet en verkennen we de maatschappelijke en economische impact van het klimaatakkoord. Daarbij wordt ook ingegaan op de effecten voor het bedrijfsleven. Maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen, zijn namelijk van invloed op de business- en verdienmodellen van ondernemers. Steeds meer ondernemingen zullen daarom hun bedrijfsbeleid moeten aanpassen. Met die aanpassing zijn ze al eerder geconfronteerd door de opmars van de nieuwe economie die gekenmerkt wordt door een verdere digitalisering van alle bedrijfsprocessen in combinatie met nieuwe technologie, aangeduid als economie 4.0 (www.smartindustryboek.nl).

In het bedrijfsleven wordt duurzaamheid de norm en het wereldwijde overheidsbeleid op het terrein van energie en klimaat gaat op de schop. Alle landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, maken zelf eigen keuzes met betrekking tot de beste methoden om de afgesproken doelstellingen te realiseren. Mogelijke overheidsmaatregelen worden in de hoofdstukken 3 tot en met 5 kort belicht.

Een boekje voor iedereen

In dit boekje, een quick scan, worden de klimaatafspraken van Parijs op een rijtje gezet en verkennen we de maatschappelijke en economische impact van het klimaatakkoord. Daarbij wordt ook ingegaan op de effecten voor het bedrijfsleven. Het is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de klimaatproblematiek en de maatschappelijke en economische effecten van het wereldklimaatakkoord van Parijs. Dit kan betekenen dat professionals het allemaal al weten, maar lezers zonder kennis op dit terrein hier en daar moeite zullen hebben om niet af te haken. Om dit te voorkomen maken we gebruik van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Omdat het beleid van zowel overheden, bedrijven als investeerders de komende decennia sterk beïnvloed zal worden door de gevolgen van het klimaatakkoord en de opmars van de groene economie zijn in dit boekje een aantal best practices opgenomen die voor beleidsmakers en ondernemers als inspiratie kunnen dienen. Voor het middelbaar en hoger onderwijs is het geschikt als basis om de noodzakelijke kennis op te doen over de klimaatproblematiek die een belangrijke invloed zal hebben op ons leven en werken. Ondernemers hebben deze kennis nodig om tot de winnaars van de nieuwe economie, Economie 4.0, te behoren en die is groen en smart. Door razendsnelle ontwikkelingen op allerlei terreinen bestaat de kans dat de inhoud van dit boekje minder actueel wordt. Daarom hebben we deze ook verwerkt in een zogenoemd interactief smartbook dat up-to-date wordt gehouden. Zie www.klimaatverdragparijs.nl.

4