Box 1 Werking van broeikasgassen in de atmosfeer

Dankzij broeikasgassen ligt de gemiddelde temperatuur op aarde rond de 14,5 °C. Broeikasgassen zijn onmisbaar voor ons klimaatsysteem en toch veroorzaken ze klimaatverandering. Het hiervoor beschreven natuurlijke broeikaseffect wordt namelijk versterkt door menselijke activiteiten waarbij extra broeikasgassen de lucht in worden geblazen. Door het wereldwijd stijgende energieverbruik worden er steeds meer aardolie, gas en steenkool verbrand. Deze verbranding leidt tot emissies van broeikasgassen, in hoofdzaak CO2, die in de dampkring terechtkomen. 

 

1.2 Broeikastheorie

Toename van CO2 in de atmosfeer

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verschenen er verschillende internationale studies waarin klimaatwetenschappers tot de conclusie kwamen dat de gemiddelde temperatuur op aarde langzaam aan het stijgen was. Al snel daarna presenteerden deze wetenschappers de zogenoemde broeikastheorie, waarin deze opwarming werd toegeschreven aan een versterkt broeikaseffect. Dit effect zou worden veroorzaakt door broeikasgassen, vooral door de toename van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, waarvan de uitstoot sinds de industriële revolutie sterk is toegenomen. 

7