1.6 VN-klimaatconferenties

Raamwerkverdrag 1992

In vrijwel alle landen in de wereld wordt de opwarmingstheorie onderschreven en in 1992 kwamen ze bijna allemaal in Rio de Janeiro bijeen om zich te verenigen in de VN-klimaatconferentie UNFCCC, waarin tot een VN-klimaatverdrag werd besloten. Daarin staat dat landen moeten samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit verdrag werd ondertekend door 195 landen en de Europese Unie. Dit zijn ook de partijen die hebben deelgenomen aan de Klimaatconferentie in Parijs. Doel van het 1992-verdrag was ervoor te zorgen dat de concentratie van broeikasgassen in de dampkring niet verder zou toenemen om daarmee klimaatveranderingen tegen te gaan. Dit verdrag was een raamwerkverdrag met weinig concrete afspraken. Tijdens de derde VN-klimaatconferentie in 1997 te Kyoto in Japan werden vervolgens wel concrete afspraken gemaakt over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

20